Pszichomotorika

 

"A Föld energiáit meg kell újítani. Az új eszméknek teret kell hódítaniuk. A testnek és léleknek új kihívásokra van szükségük. A jövő jelenné lett és minden álom valósággá válhat, kivéve azokat, melyek nem mentesek az előítéletektől."     Paulo Coelho

MI AZ HOGY PSZICHOMOTORIKA?

A lélek és a mozgás egysége a szeretet és a tudás függvényében.

Hogyan befolyásolja az öröm és szeretet adás és kapás mennyisége a tudás, az intelligencia, és a kommunikációs képesség pozitív kialakulását

 

MI A FELADATA A PSZICHOMOTORIKA FOGLALKOZÁSNAK?

Az egyénnel globális értelemben mint egységes  pszicho-fizikai  lény foglalkozni, a figyelmet az örömteli mozgás koncepciójára összpontosítani.

 

MI A CÉLJA A PSZICHOMOTORIKA ALKALMAZÁSÁNAK?

Elősegiteni a kommunikaciós készséget

javítani az egyén nyelvi és pszichomotorikus koordinációs képességét

stimolálni a kreativitás képességet

javitani a saját és az interperszonális kapcsolatok kialakulását

 

MIT JELENT A ZENÉS PSZICHOMOTORIKA?

 

Két non-verbalis nyelv: a pszichomotorika és a zene integrációja

 

a mozgás és az érzékelés – a ritmushoz és hangzáshoz kötődik

a  szeretet – a melódiához és a szünetekhez

az intelligencia – a harmóniához

 

METÓDOK: Aocouturiere – pszichomotorika

Kodály – a kézjel hanggá válik

Beto – Zumba Cardio fitness

A zene és a pszichomotorika közötti kapcsolat

A Berger módszer a pszichomotorika és a zene
– mint két non-verbális kommunikációs forma
– egyesítésére törekszik.

A pszichomotorikát és a zenét egyaránt “nyelvnek” nevezi, melyek alkalmasak a belső élmények kinyilvánitására. A mozgáshoz a zenei ritmussal jutunk el. Tehát a testi-zenei nyelv eszköz a szabad önkifejezésre, hat a teljes személyiségre érzelmileg és fizikailag is.
Segitségével feldolgozhatóvá válnak a positiv és negativ élmények, fejlődik a karakter, a kreativitás, fejlesztően hat a koncentráló képességre és a kommunikációs csatornákat aktiválja. Ez különösen azokban az esetekben jelenthet komolyabb segitséget, amikor a verbàális kommunikáció valamilyen okból akadályokba ütközik.
A Berger módszer felhasználja eszköztárában az Orff-iskolaművek (Orff-Schulwerk) elméleteit. Eszerint a zenei és a táncos nevelés kiegészitik egymást és igy szolgálják csoportszituációban a kontaktusjavitást és az emocionális harmónia kialakulását. A másik alkotóelem a Kodály-féle szolmizációs kéztartás rendszer. Mivel a gesztus hanggá alakul, az énekek és a játékok egyesitik a mozgást, a szöveget és a dallamot.
Huba Judit könyvében rokon eljárásként emliti Kokas Klára foglakozásait. Itt szintén Kodály népdalait használják fel és ezekre improvizálnak mozgást, táncot. A különbség a két módszer között, hogy mig Kokas Klára csak népdalokat használ, addig a Berger módszer csak kiegészitésnek használja a magyar népdalokat, illetve a szolmizálást hivja segitségül a mozgás és a zene kapcsolódásához.
Ennél még lényegesebb különbség, hogy a hazai gyakorlatban a pszichomotoros fejlesztés problémakezelőhelyzetekben jellemző, a Berger módszer pedig prevencióként valamint -nevelési területen- a zenei alapismeretek elsajátitására használja fel a pszichomotorika.

Részlet Molnár Adrienn diplomamunkájából
Diploma: “A Berger módszer leirása, a módszerhez tartozó elméletek”
Hároméves főiskola 1996-1999
Pedagógia Főiskola Budapest